YY情人节专属的个性分组:无聊的闲言碎语

╇━━━━━━

︶ㄣ 像个疯子、

︶ㄣ 精神失常、

︶ㄣ 像个傻子、

︶ㄣ 蒙在鼓里、

︶ㄣ 像个孩子、

︶ㄣ QQ无理取闹、 

直到了有一天我真的真的累了  

不再计较那些

无聊的闲言碎语

━━━━━━╉

-----------------------------------------------------------------

   ,� 、,ˊˋ、    

  `.   ,′ 

 ˋ . ˊ  

    

这世界有两个我 

    

    

一个假装快乐 

    

一个真心难过 

    

   ╱╲

 。 ◇ ╲╱

-----------------------------------------------------------------

▄▄▄▄▄︻︻▄

│朵拉的笑脸、

│只会给桃子、

│桃子的傻笑、

│最终给朵拉、

│          、

│但你的傻笑、

│什么时候  、

│才会给我  、

          Molasses

▇▇▇▇▇◣◢▇

-----------------------------------------------------------------

◆◇━━━━━ヽ

┃伱、一生诺言┃

━━━━━ヽ◆◇

                       

你给我一个承诺ゝ

                       

我许给你一世情ゝ

                       

╔━━━━━━╗

┃俄、一世遵守┃

╚━━━━━━╝

--------------本页为我要个性发布中心最新情人节微信个性大全------

    ┈━═☆☆☆

        、 , 

       - ● -

╭⌒╮╮ ′ˋ 

╰﹀╭⌒╮╮

 ╰﹀﹀╯

   ┇┇┇┇

晴天╱◥██◣ o

多云︱田︱田田︱

阴天╬╬╬╬╬╬

.星+下雨≠流星雨